Παράταση Υποβολής Εργασιών – Νέα Καταληκτική Ημερομηνία: 10 Οκτωβρίου 2019 // Παράταση Α΄Περιόδου Εγγραφών – Νέα Καταληκτική Ημερομηνία: 07 Οκτωβρίου 2019

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 13-15.12.2019 

Υποβολή Περιλήψεων: 30.09.2019 

Downloads

Έγκριση ΕΟΦ

Πρώτη ανακοίνωση

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 895, 852, 842
210 36 43 511
info@hdacongress.gr