Υποβολή Περιλήψεων

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος, στη Γραμματεία του Συνεδρίου (η online πλατφόρμα θα είναι σύντομα διαθέσιμη).

Απαραίτητη προϋπόθεση τελικής έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

Για αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή των περιλήψεων εργασίας, πατήστε εδώ (σύντομα διαθέσιμο)

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το επιστημονικό πρόγραμμα μπορείτε να αποστείλετε τα ερωτήματά σας στο: scientifichdacongress2019@afea.gr 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 13-15.12.2019 

Υποβολή Περιλήψεων: 30.09.2019 

Downloads

Έγκριση ΕΟΦ

Πρώτη ανακοίνωση

Ακολουθήστε μας

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 892, 895, 842
210 36 43 511
info@hdacongress.gr