Παράταση φοιτητικού διαγωνισμού έως τις 30 Νοεμβρίου 2019

Hellenic Dietetic Association
Panormou 23, Athens,  115 22 Athens
Tel:+30 2106984400 / fax: +30 2106427801
Email: info@hda.gr, grammateia@hda.gr

 

Professional Congress Organizer (PCO)

Likavitou 39-41, 10672 Athens
Tel:+30 2103668852, 895 & 842 / Fax: +30 2103643511
Congress email : hdacongress2019@afea.gr  
Scientific Secretariat email: scientific@hdacongress.gr 

Abstracts email: scientifichdacongress2019@afea.gr
Sponsorship Secretariat email: sponsors@hdacongress.gr 

Important Dates

Congress Dates: 13-15.12.2019 

Abstract Submission: 30.09.2019 

Downloads

EOF Approoval

First announcement

Follow us on

Organized by

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 895, 852, 842
210 36 43 511
info@hdacongress.gr