ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων® ιδρύθηκε το 1969 στην Αθήνα και αποτελεί τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD) από το 1982 και της Διεθνούς Επιτροπής Συλλόγων Διαιτολόγων (ICDA) από το 1984, καθιστώντας τον, τον μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στην Ελλάδα.

Σκοπός του είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενημέρωσης των επιστημόνων και του κοινού για τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της διατροφής και της υγείας.

Ο ΠΣΔΔ εκδίδει έντυπο υλικό και διοργανώνει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα επιστημονικές δράσεις, μεταξύ των οποίων επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες για το κοινό και οργανωμένες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση τόσο των επιστημόνων υγείας όσο και του κοινού.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων εκπροσωπείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο,

Πρόεδρος: Σιαλβέρα Θεοδώρα- Ειρήνη (Ντορίνα)
([email protected])

Αντιπρόεδρος: Πούλια- Καλλιόπη Άννα (Λιάνα)
([email protected])

Γεν. Γραμματέας: Βαραγιάννης  Παναγιώτης
([email protected])

Ταμίας: Παξιμαδάς Χρήστος 
([email protected])

 

Ειδικοί Γραμματείς

·         Παπασπανός Νικόλαος

·         Κατσαρόλη Ιωάννα

·         Κατσαρού Αλεξία

 

www.hda.gr 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GrESPEN) αποτελεί μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο. Η ίδρυση της GrESPEN προέκυψε από την ανάγκη ενσωμάτωσης και διεπιστημονικής (multidisciplinary) συνεργασίας, σε ένα φορέα, όλων των σχετικών με την Ιατρική και Κλινική Διατροφή ειδικών επιστημόνων (Ιατρών, Διαιτολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών κ.α.), προκειμένου να τεθούν οργανωμένα οι βάσεις για την εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα των τεκμηριωμένων οδηγιών-guidelines Κλινικής Διατροφής.

Όπως και στις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες άλλων χωρών (π.χ.  AuSPEN, SENPE, PolSPEN, αλλά και ESPEN, FELANPE, ASPEN), ως μέλη μπορούν να εγγραφούν επιστήμονες σχετικών με την Ιατρική-Κλινική Διατροφή και Μεταβολισμό πεδίων (Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Χειρουργοί, Παθολόγοι, Εντατικολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Γενικοί Ιατροί κ.λπ.), Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, αλλά και λοιποί επιστήμονες με σχετικό επαγγελματικό ή ερευνητικό πεδίο.

Η GrESPEN ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, στοχεύει στην ανάπτυξη διεπιστημονικής συνεργασίας, αλλά και στην προς όφελος των ασθενών και της Επιστήμης, συνεργασίας με λοιπούς επιστημονικούς φορείς και Εταιρείες.

Η GrESPEN αποτελεί το μοναδικό εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism - ESPEN)

H Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού πραγματοποιεί  δράσεις επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ επιπλέον στην προσπάθεια τηε GrESPEN να γίνει η σχετική γνώση περαιτέρω διαθέσιμη στον Έλληνα επιστήμονα, η GrESPEN έχει ολοκληρώσει τη μετάφραση:

  • της νέας έκδοσης του Blue Book by ESPEN (4th edition), Basics in Clinical Nutrition
  • των τεκμηριωμένων οδηγιών-guidelines της ESPEN και ESPHAGAN
  • του μεταπτυχιακού προγράμματος της σειράς LLL, που οδηγεί στην απονομή του Diploma in Clinical Nutrition and Metabolism.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Χουρδάκης Μιχάλης

Αντιπρόεδρος: Δρ. Μαρίλυ Πασακιώτου-Μπιντούδη

Γεν. Γραμματέας: Παπασπανός Νικόλαος

Ταμίας: Καραγιάννης Δημήτριος

Ειδικός Γραμματέας: Πούλια Καλλιόπη-Άννα (Λιάνα)

Μέλος: Γιαννακούλας Γιώργος

Μέλος: Κακάβας Σωτήριος

http://en.grespen.org/ 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 13-15.12.2019 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2019 

Διοργάνωση

210 36 68 895, 852, 842
210 36 43 511
[email protected]