Συμμετοχή σε Φροντιστήρια/Σεμινάρια

Το κόστος συμμετοχής ανά φροντιστήριο είναι 20€

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 13-15.12.2019 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2019 

Διοργάνωση

210 36 68 895, 852, 842
210 36 43 511
[email protected]