• Διατροφή και COVID-19
 • Παχυσαρκία - Ρύθμιση βάρους - Διατροφική Συμπεριφορά
 • Εντερικός Μικροβιόκοσμος
 • Τρόφιμα και Διατροφή
 • Δημόσια Υγεία
 • Διατροφή και Περιβάλλον
 • Τεχνολογία και Διατροφή
 • Διατροφή στα στάδια της ζωής
 • Κλινική Διατροφή
 • Υγιής Γήρανση
 • Προσωποποιημένη Διατροφή
 • Αθλητική διατροφή   
 • Επάγγελμα Διαιτολόγου
 • Επικαιροποίηση διαιτητικών συστάσεων- απολογισμός ετών 2019-2021
 • Επιπλέον Θέματα

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας