Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος: Βασιλική ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Μέλη:

Αγγελική ΓΑΡΝΕΛΗ Έλενα ΠΕΡΛΕΠΕ
Βασιλική ΓΚΕΣΟΥ Άννα ΠΕΤΡΙΔΟΥ
Σουζάνα ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ Φανή ΠΡΕΒΕΝΤΗ
Μαριάννα ΚΑΛΛΙΟΣΤΡΑ Ελένη ΣΟΛΩΜΟΥ
Ιωάννα ΚΑΤΣΑΡΟΛΗ  
Μαρία ΚΑΦΥΡΑ  
Βάσσια ΜΑΝΙΚΑ  
Δημήτρης ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ  

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Πρόεδρος: Χριστίνα ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ

Μέλη:

Παναγιώτης ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βίβιαν ΝΤΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρία ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Μαρία ΠΕΡΠΕΡΙΔΗ
Αντώνης ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόρης ΡΙΣΒΑΣ
Χρήστος ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ Γιώργος ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ
Αναστασία ΚΑΛΕΑ Ντορίνα ΣΙΑΛΒΕΡΑ
Αλεξία ΚΑΤΣΑΡΟΥ Αλέξανδρος ΤΣΙΓΚΑΣ
Σοφία ΚΟΜΝΗΝΟΥ Σοφία ΦΟΥΝΤΑΝΑ
Μαρία ΜΠΑΣΚΙΝΗ  

Επιτροπή φοιτητών – μελών ΠΣΔΔ

Μέλη:

Μαντζουράνα ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Φοίβη ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Κυριακή ΒΑΓΙΑΝΟΥ Μαρία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διονυσία ΒΟΥΤΟΥ Αναστασία ΠΑΤΕΛΗ
Χριστίνα ΓΕΡΑΚΗ Ελένη ΣΚΕΠΑΡΝΑΚΟΥ 
Σταματίνα ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ Δημήτριος ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Παγώνα Μαρία ΚΟΤΣΙΑΦΙΤΗ Ξανθίππη ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Παναγιώτα ΛΥΓΙΖΟΥ Σταυρούλα ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ
Νικολέτα ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΥ  

Οργανωτική Επιτροπή ΣυνεδρίουΓαρνέλη Αγγελική

Γαρνέλη Αγγελική

Μέλος

Γκέσου Μπασίλα Βασιλική

Γκέσου Μπασίλα Βασιλική

Μέλος

Ιωακειμίδου Σουζάνα

Ιωακειμίδου Σουζάνα

Μέλος

Καλλιόστρα Μαριάννα

Καλλιόστρα Μαριάννα

Μέλος

Κατσαρόλη Ιωάννα

Κατσαρόλη Ιωάννα

Μέλος

Καφύρα Μαρία

Καφύρα Μαρία

Μέλος

Μανίκα Βάσια

Μανίκα Βάσια

Μέλος

Μπερτζελέτος Δημήτρης

Μπερτζελέτος Δημήτρης

Μέλος

Περλεπέ Έλενα

Περλεπέ Έλενα

Μέλος

Πετρίδου Άννα

Πετρίδου Άννα

Μέλος

Πρεβέντη Φανή

Πρεβέντη Φανή

Μέλος

Πυρογιάννη Βασιλική

Πυρογιάννη Βασιλική

Πρόεδρος

Σολωμού Ελένη

Σολωμού Ελένη

Μέλος

Επιστημονική Επιτροπή ΣυνεδρίουΒαράγιαννης Παναγιώτης

Βαράγιαννης Παναγιώτης

Μέλος

Βασίλογλου Μαρία

Βασίλογλου Μαρία

Μέλος

Βλασσόπουλος Αντώνης

Βλασσόπουλος Αντώνης

Μέλος

Δερδεμέζης Χρήστος

Δερδεμέζης Χρήστος

Μέλος

Καλέα Αναστασία

Καλέα Αναστασία

Μέλος

Κατσαγώνη Χριστίνα

Κατσαγώνη Χριστίνα

Πρόεδρος

Κατσαρού Αλεξία

Κατσαρού Αλεξία

Μέλος

Κομνηνού Σοφία

Κομνηνού Σοφία

Μέλος

Μπασκίνη Σοφία

Μπασκίνη Σοφία

Μέλος

Ντετοπούλου Βίβιαν

Ντετοπούλου Βίβιαν

Μέλος

Περπερίδη Μαρία

Περπερίδη Μαρία

Μέλος

Ρίσβας Γρηγόρης

Ρίσβας Γρηγόρης

Μέλος

Σαλταούρας Γιώργος

Σαλταούρας Γιώργος

Μέλος

Σιαλβέρα Ντορίνα

Σιαλβέρα Ντορίνα

Μέλος

Τσίγκας Αλέξανδρος

Τσίγκας Αλέξανδρος

Μέλος

Φουντάνα Σοφία

Φουντάνα Σοφία

Μέλος

Επιτροπή φοιτητών - μελών ΠΣΔΔ

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας