ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Έως και 10 Οκτωβρίου 2021

Από 11 Οκτωβρίου

έως και 10 Νοεμβρίου 2021

Από 11 Νοεμβρίου 2021 και

κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι

Λοιπές ειδικότητες (Ιατροί και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας)

60€ 70€ 90€

Mέλη Π.Σ.Δ.Δ.* / Mέλη ΣΥΔΙΚΥ

(Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου)

40€ 50€ 60€
Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι με ενεργή κάρτα ανεργίας** 25€ 35€ 45€
Φοιτητές*** 20€ 30€ 40€
* Μέλη με τακτοποιημένη συνδρομή μέχρι και το έτος 2021
** Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση κάρτας ανεργίας
*** Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση φοιτητικής ταυτότητας

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ 24% (για έκδοση τιμολογίου)

Τα έξοδα διαδικτυακής εγγραφής περιλαμβάνουν:

  • Πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα 
  • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
  • Ηλεκτρονικό Υλικό Συνεδρίου
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  • Για εγγραφές που θα ακυρωθούν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ισχύουν 50% ακυρωτικά.
  • Για εγγραφές που θα ακυρωθούν μετά τις 20 Οκτωβρίου ισχύουν 100% ακυρωτικά.
  • Αντικατάσταση ονόματος γίνεται δεκτή χωρίς χρέωση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021.
  • Κάθε αντικατάσταση ονόματος μετά τις 20 Οκτωβρίου 2021 θα χρεώνεται με € 15,00.
  • Καμία αντικατάσταση ή αλλαγή δεν είναι δυνατή μετά τις 30 Νοεμβρίου 2021.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας