Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:

9-12 Δεκεμβρίου 2021

Τύπος Συνεδρίου:

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με αποκλειστικά διαδικτυακή παρακολούθηση (Virtual).

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Αναμετάδοσης:

Λίγες ημέρες πριν το συνέδριο, θα αποσταλούν στους συνέδρους αναλυτικές οδηγίες και στοιχεία σύνδεσης, καθώς και επεξηγηματικά manuals πλοήγησης.

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου:

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα για επιλεγμένες συνεδρίες.

Πιστοποιητικά:

Μετά το πέρας του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παρακολούθησης στο σύνολο των συμμετεχόντων.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 36 68 833, 892, 895
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας