Συμμετοχή σε LLL Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Κόστος συμμετοχής για εγγεγραμμένους στο συνέδριο & Μέλη GRESPEN:

• Συμμετοχή σε 1 LLL Σεμινάριο: €30,00

• Συμμετοχή σε 2 LLL Σεμινάρια: €50,00

• Συμμετοχή σε 3 LLL Σεμινάρια: €70,00

 

Κόστος συμμετοχής για ΜΗ εγγεγραμμένους στο συνέδριο:

• Συμμετοχή σε 1 LLL Σεμινάριο: €40,00

• Συμμετοχή σε 2 LLL Σεμινάρια: €70,00

• Συμμετοχή σε 3 LLL Σεμινάρια: €100,00

 

To πρόγραμμα των LLL courses είναι διαθέσιμο εδώ

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 13-15.12.2019 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2019 

Διοργάνωση

210 36 68 895, 852, 842
210 36 43 511
[email protected]