ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Έως και 10 Οκτωβρίου 2021

Από 11 Οκτωβρίου

έως και 10 Νοεμβρίου 2021

Από 11 Νοεμβρίου 2021 και

κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι Λοιπές ειδικότητες

(Ιατροί και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) 

70€ 80€ 100€

Mέλη Π.Σ.Δ.Δ.* / Mέλη ΣΥΔΙΚΥ

(Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου)

50€

60€ 70€

Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι με ενεργή κάρτα ανεργίας**

35€ 45€ 55€
* Μέλη με τακτοποιημένη συνδρομή μέχρι και το έτος 2021
** Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση κάρτας ανεργίας
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ 24% (για έκδοση τιμολογίου)

Τα έξοδα εγγραφής για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Λοιπές Ειδικότητες, Mέλη ΠΣΔΔ/ Μέλη ΣΥΔΙΚΥ περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Συνεδριακό υλικό
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Lunch Box
 • Πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα 
   

Τα έξοδα εγγραφής για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους με ενεργή κάρτα ανεργίας περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Συνοπτικό πρόγραμμα, μπλοκ, στυλό
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Έως και 10 Οκτωβρίου 2021

Από 11 Οκτωβρίου

έως και 10 Νοεμβρίου 2021

Από 11 Νοεμβρίου 2021 και

κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι

Λοιπές ειδικότητες (Ιατροί και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας)

60€ 70€ 90€

Mέλη Π.Σ.Δ.Δ.* / Mέλη ΣΥΔΙΚΥ

(Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου)

40€ 50€ 60€
Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι με ενεργή κάρτα ανεργίας** 25€ 35€ 45€
Φοιτητές*** 20€ 30€ 40€
* Μέλη με τακτοποιημένη συνδρομή μέχρι και το έτος 2021
** Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση κάρτας ανεργίας
*** Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση φοιτητικής ταυτότητας

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ 24% (για έκδοση τιμολογίου)

Τα έξοδα διαδικτυακής εγγραφής για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Λοιπές Ειδικότητες, Mέλη ΠΣΔΔ/ Μέλη ΣΥΔΙΚΥ περιλαμβάνουν:

 • Πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα 
 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Ηλεκτρονικό Υλικό Συνεδρίου
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Τα έξοδα διαδικτυακής εγγραφής για Φοιτητές, Διαιτολόγους-Διατροφολόγους με ενεργή κάρτα ανεργίας περιλαμβάνουν:

 • Πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα
 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Ηλεκτρονικό Υλικό Συνεδρίου
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Για εγγραφές που θα ακυρωθούν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ισχύουν 50% ακυρωτικά.
 • Για εγγραφές που θα ακυρωθούν μετά τις 20 Οκτωβρίου ισχύουν 100% ακυρωτικά.
 • Αντικατάσταση ονόματος γίνεται δεκτή χωρίς χρέωση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021.
 • Κάθε αντικατάσταση ονόματος μετά τις 20 Οκτωβρίου 2021 θα χρεώνεται με € 15,00.
 • Καμία αντικατάσταση ή αλλαγή δεν είναι δυνατή μετά τις 30 Νοεμβρίου 2021.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 10-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 36 68 833, 892, 895
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας