Εγγραφές

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Έως και 7 Οκτωβρίου 2019

Από 08 Οκτωβρίου

έως και 11 Νοεμβρίου 2019

Από 12 Νοεμβρίου 2019 και

κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι Λοιπές ειδικότητες (Ιατροί και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) 70€ 80€ 100€

Mέλη Π.Σ.Δ.Δ.*

Μέλη GrESPEN*

Mέλη ΣΥΔΙΚΥ* (Σύνδεσμος Διαιτολόγων

και Διατροφολόγων Κύπρου )

40€

50€ 70€

Φοιτητές μέλη Π.Σ.Δ.Δ.**

GrESPEN Junior Members*

20€ 25€ 30€

Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι με ενεργή κάρτα ανεργίας ***

20€

30€

40€

Φοιτητές**

30€ 40€ 50€

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ 24% (για έκδοση τιμολογίου)

* Μέλη με τακτοποιημένη συνδρομή μέχρι και το έτος 2019
** Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση φοιτητικής ταυτότητας
*** Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση κάρτας ανεργίας

 

Τα έξοδα εγγραφής για Διαιτολόγους-Διατροφολόγους, Λοιπές Ειδικότητες, Mέλη ΠΣΔΔ/ Μέλη ΣΥΔΙΚΥ/Μέλη GrESPEN περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Συνεδριακό υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό)
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Lunch Box

 

Τα έξοδα εγγραφής για Φοιτητές, Διαιτολόγους-Διατροφολόγους με ενεργή κάρτα ανεργίας & GrESPEN Junior Members περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Συνοπτικό πρόγραμμα, μπλοκ, στυλό
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

Συμμετοχή σε LLL Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Κόστος συμμετοχής για εγγεγραμμένους στο συνέδριο & Μέλη GRESPEN:

• Συμμετοχή σε 1 LLL Σεμινάριο: €30,00

• Συμμετοχή σε 2 LLL Σεμινάρια: €50,00

• Συμμετοχή σε 3 LLL Σεμινάρια: €70,00

 

Κόστος συμμετοχής για ΜΗ εγγεγραμμένους στο συνέδριο:

• Συμμετοχή σε 1 LLL Σεμινάριο: €40,00

• Συμμετοχή σε 2 LLL Σεμινάρια: €70,00

• Συμμετοχή σε 3 LLL Σεμινάρια: €100,00

 

Συμμετοχή σε Σεμινάρια/Φροντιστήρια: €20,00 ανά φροντιστήριο

Ομαδικές Εγγραφές (άνω των 5 ατόμων)

Ομαδικές εγγραφές στο συνέδριο μπορούν να γίνουν από εταιρίες, Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, Φαρμακευτικές Εταιρίες και Ταξιδιωτικά Πρακτορεία. Οι ομαδικές εγγραφές θα πρέπει να αποστέλλονται σε μια ονομαστική λίστα που θα περιέχει τα ονόματα των ενδιαφερομένων, ιδιότητα, διεύθυνση,  κατηγορία εγγραφής, τηλέφωνο και email

 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Για εγγραφές που θα ακυρωθούν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ισχύουν 50% ακυρωτικά.
 • Για εγγραφές που θα ακυρωθούν μετά τις 20 Οκτωβρίου ισχύουν 100% ακυρωτικά.
 • Αντικατάσταση ονόματος γίνεται δεκτή χωρίς χρέωση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2019.
 • Κάθε αντικατάσταση ονόματος μετά τις 20 Οκτωβρίου 2019 θα χρεώνεται με € 15,00.
 • Καμία αντικατάσταση ή αλλαγή δεν είναι δυνατή μετά τις 30 Νοεμβρίου 2019.

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 13-15.12.2019 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2019 

Διοργάνωση

210 36 68 895, 852, 842
210 36 43 511
[email protected]