Το Συνέδριο έχει λάβει την έγκριση του ΕΟΦ & ΣΦΕΕ.

 

Το Χορηγικό Πακέτο του Συνεδρίου περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων - είτε με μεμονωμένη επιλογή είτε σε συνδυασμό - οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή προβολή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Υπεύθυνη Χορηγιών ΠΣΔΔ : κα Βασιλική Πυρογιάννη

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc

e-mail: [email protected]

 

Υπεύθυνη Χορηγιών AFEA SA : κα Φωτεινή Χρίστη

T: +30 210 3668833

Fax: +30 210 3643511

E: [email protected]

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας