Ο φοιτητικός διαγωνισμός Podcast έληξε και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με την ολοκλήρωση των κρίσεων. Σας ευχαριστούμε. 

Φοιτητικός Διαγωνισμός - Podcast

Για τρίτη φορά στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου Διατροφής και Διαιτολογίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) οργανώνει μια σειρά δράσεων ειδικά για τους φοιτητές/τριες. Στόχος αυτών είναι να αναδειχθούν οι νέοι/νέες επιστήμονες και η δημιουργικότητά τους, να αναπτύξουν καινούργιες δεξιότητες και να προωθηθεί η δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης μεταξύ των νέων επαγγελματιών.

Ζητούμενο του δεύτερου φοιτητικού διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός podcast αναφορικά με τα ΠΟΠ προϊόντα!

Στόχος είναι η δημιουργία ενός podcast  διαρκείας 5-10 λεπτών αναφορικά με τα ΠΟΠ προϊόντα της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, θα μπορούσε να αναφέρει, μεταξύ άλλων, την προέλευση του προϊόντος, τη θρεπτική του αξία, την βιωσιμότητά του, τα οφέλη του στην υγεία και κάποια πρόταση κατανάλωσης.

Για τον/την νικητή/τρια του διαγωνισμού θα υπάρξει επιβράβευση και το podcast του/της θα δημοσιευτεί από προφίλ του ΠΣΔΔ.

Η υποβολή των συμμετοχών στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά στο [email protected] έως και τις 30/10/2023.

Προδιαγραφές διαγωνισμού Podcast:

●      Επιλέξτε το ΠΟΠ προϊόν για τη θεματολογία του αρχείου Podcast σας από τη λίστα.

●      Διάρκεια Podcast:

○      5-10 λεπτά

●      Τύπος αρχείου:

○      Αρχείο ήχου Mp3 (.mp3)

○      Αποστολή του στο [email protected] 

○      Όνομα αρχείου ήχου: ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΠΡΟΪΟΝ.mp3

○      Παρακαλείστε το περιεχόμενο του Podcast να αποσταλεί και σε αρχείο κειμένου (.pdf) μαζί με την βιβλιογραφία στην οποία βασιστήκατε.

○      Όνομα αρχείου κειμένου: ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΠΡΟΪΟΝ.pdf

●      Η ηχογράφηση μπορεί να γίνει με κάποια κινητή συσκευή ή εξωτερικό μικρόφωνο.

●      Το ύφος του Podcast θεωρείται ως ελεύθερο και αποτελεί επιλογή της κάθε ομάδας.

●      Θέματα που θα μπορούσαν να καθορίσουν τη συζήτηση:

○      Γενικές πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. προέλευση του προϊόντος)

○      Η θρεπτική του αξία

○      Η βιωσιμότητά του

○      Τα οφέλη του προϊόντος στην υγεία

○      Κάποια πρόταση κατανάλωσης

○      Οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό και ενδιαφέρον

●      Για τον διαγωνισμό μπορείτε να συμμετέχετε ατομικά ή ως ομάδα 2 ατόμων. Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει ένας/μια καλεσμένος/η επαγγελματίας ο/η οποίος/α καταμετράται ως μέλος της ομάδας.

○      Ο/Η επαγγελματίας θα μπορούσε ενδεικτικά να είναι: Επαγγελματίας υγείας, Επαγγελματίας του χώρου τροφίμων/ γεωργίας/ κτηνοτροφίας, Παραγωγός, Τεχνολόγος τροφίμων. 

●      Τα άτομα που συμμετέχουν θα πρέπει γνωστοποιούνται λεκτικά στην αρχή του Podcast (όνομα και ιδιότητα συμμετεχόντων).

Προσοχή! Παρακαλείστε κατά την ηχογράφηση να υπάρχει περιορισμένος ήχος παρασκηνίου και ο ήχος να είναι όσο το δυνατόν καθαρότερος.

Η επιλογή του/της νικητή/τριας θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης ορισμένη από τον ΠΣΔΔ και μεταξύ άλλων θα αξιολογηθεί το περιεχόμενο, η διάρκεια, η φαντασία και η πρωτοτυπία.

Κριτήρια αξιολόγησης podcast:

1)    Χρήση έγκυρης επιστημονικής βιβλιογραφίας

2)    Δομή του Podcast

3)    Επίπεδο γλώσσας- λεξιλογίου (κατανοητό, με ορθή χρήση όρων)

4)    Ύφος της έκφρασης- τόνος ομιλίας

5)    Κατανόηση θεματολογίας

6)    Ακριβής μεταφορά φωνητικού κειμένου σε γραπτό κείμενο

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 8-10/12/2023 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 24/9/2023 

Διοργάνωση

210 36 68 856-853-855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας