Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το Βιβλίο Περιλήψεων. 

DISCLAIMER

  • Οι Περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται, όπως υποβλήθηκαν.
  • Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή & η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών, καθώς και για τυχόντα λάθη ή/και παραλείψεις.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 8-10/12/2023 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 24/9/2023 

Διοργάνωση

210 36 68 856-853-855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας