Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝ Αθηνών

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας