ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης:ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Περίληψη

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την προαγωγή της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα στο πλαίσιο της Εθνικής πολιτικής και ειδικότερα τη στήριξη της ελεύθερης έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των τεχνολογικών εφαρμογών που προκύπτουν από επιστημονική περιέργεια, χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διαχειρίζεται κονδύλια περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τη Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στα πέντε (5) χρόνια που δραστηριοποιείται έχει προκηρύξει 15 Δράσεις στο πλαίσιο των οποίων έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 14.500 προτάσεις/αιτήσεις και χρηματοδοτούνται πάνω από 1.650 έργα/υποτροφίες που καλύπτουν το σύνολο του ερευνητικού φάσματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι Επιστήμες Τροφίμων, οι οποίες υποστηρίζονται κατά κύριο λόγο από δύο επιστημονικές Περιοχές του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τις «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα» και τις «Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)».

Στο πλαίσιο της παρουσίας του Ιδρύματος στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις προσεχείς ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στα συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

 

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας