Τμ. Επιστ. Διατροφής & Διαιτολογίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Κρήτη & Τμ. Επιστ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας