Κλινική Διαιτολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Διαιτολογίας - Δαιτροφής Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Ο Άγιος Σάββας", Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας, Τμήμα Διαιτολογίας - Διατροφολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας