Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.), Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας και Πρόεδρος Ογκολογικής Επιτροπής, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας