ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς σε Νοσοκομειακό Περιβάλλον: Ο ρόλος του νεοεισερχόμενου διαιτολόγου -τρόποι Διαχείρισης»

 

Περίληψη

Η ψυχολογία του ασθενή, αλληλεξαρτάται με την πορεία της ασθένειας. Τα συναισθήματα που κυριαρχούν είναι το άγχος, η ανησυχία, ο φόβος καθώς και η διατάραξη της φυσιολογικής ζωής του ατόμου. Ο ρόλος του διαιτολόγου είναι αναγκαίος και σημαντικός στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης του ασθενούς σε αυτή την κατάσταση. Η επικοινωνία είναι βασικό τμήμα μιας καλής επαγγελματικής συμπεριφοράς στη άσκηση επαγγελμάτων υγείας και η βάση για την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης, η οποία θα βοηθήσει πολύ στη βελτίωση της φροντίδας και στη μείωση του άγχους των νοσηλευόμενων ασθενών, των οικογενειών τους και των ατόμων που τους φροντίζουν. Η επικοινωνία δεν αφορά μόνο την ενημέρωση αλλά την συναισθηματική υποστήριξη, την συμβουλευτική παρέμβαση και τη φροντίδα που παρέχει ο επαγγελματίας υγείας. Ο σκοπός της επικοινωνίας θα επιτύχει ως μέρος του όλου θεραπευτικού προγράμματος, όταν έχει σαν αποτέλεσμα να αποκτήσει ο ασθενής εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Το ενδιαφέρον των διαιτολόγων για το άγχος των ασθενών αποδεικνύεται απαραίτητο και μέσα από έρευνες που τεκμηριώνουν τη σχέση μεταξύ άγχους και της σωματικής και πνευματικής υγείας των νοσηλευόμενων. Η σχέση ασθενή-διαιτολόγου, πρέπει να χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον του διαιτολόγου(Ε.Υ.) για τον ασθενή, την παροχή ευκαιριών για επικοινωνία, ενθάρρυνση καθώς και αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Συμπερασματικά η εισαγωγή στο νοσοκομείο μπορεί να είναι μία άσχημη ψυχολογική εμπειρία για τους ανθρώπους, με διάφορες επιπτώσεις στους ίδιους και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές την επιδείνωση της κατάστασής τους. Οι διαιτολόγοι όπως και όλοι οι επαγγελματίες υγείας στα πλαίσια της Διεπιστημονικότητας, έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν σε αυτό αφού αποτελεί μέρος του θεραπευτικού προγράμματος.

Λέξεις-Κλειδιά: ψυχολογία, ασθενής, διαιτολόγος, επικοινωνία, θεραπευτική σχέση, νοσοκομεία.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας