Επικουρικός Επιμελητής Παθολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας