Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών, Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Υπεύθυνος Μονάδας Νοσογόνου Παχυσαρκίας ΠΓΝΠ & Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας