Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων "Αγ. Σοφία". Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας