Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής και Διατροφής στην Αναπαραγωγική Υγεία, Τμήμα Μαιευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας