Παιδίατρος Νεογνολόγος I.B.C.L.C., Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αττικόν

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας