ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων® ιδρύθηκε το 1969 στην Αθήνα και αποτελεί τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD) από το 1982 και της Διεθνούς Επιτροπής Συλλόγων Διαιτολόγων (ICDA) από το 1984, καθιστώντας τον, τον μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα εκπροσώπησης των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στην Ελλάδα.

Σκοπός του είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενημέρωσης των επιστημόνων και του κοινού για τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της διατροφής και της υγείας.

Ο ΠΣΔΔ εκδίδει έντυπο υλικό και διοργανώνει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα επιστημονικές δράσεις, μεταξύ των οποίων επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες για το κοινό και οργανωμένες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση τόσο των επιστημόνων υγείας όσο και του κοινού.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (Π.Σ.Δ.Δ.) εκπροσωπείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο. Όλα τα σώματα έχουν 3ετή θητεία.

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, όπως προέκυψε από τις εκλογές του Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου 2022 και συστάθηκε με σχετική απόφαση του νέου Δ.Σ. (αρ.απ. Δ.Σ. 1 /13.12.22), είναι η ακόλουθη:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Πρεβέντη Φανή

Αντιπρόεδρος: Βλασσόπουλος Αντώνιος

Γεν. Γραμματέας: Παξιμαδάς Χρήστος

Ταμίας: Τσίγκας Αλέξανδρος 

Ειδικοί Γραμματείς

Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνίας: Δερδεμέζης Χρήστος

• Ειδικός Γραμματέας Νομικών/Οργανωτικών Θεμάτων: Βαραγιάννης Παναγιώτης

• Ειδικός Γραμματέας Εκπαιδευτικών Θεμάτων: Κολομβότσου Αναστασία

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Π.Σ.Δ.Δ. επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα 🔗 www.hda.gr 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 8-10/12/2023 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 24/9/2023 

Διοργάνωση

210 36 68 856-853-855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας